Beboerservice

Der findes to slags boligstøtte:

Boligydelse er for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt en sag herom inden 1. januar 2003.

Boligsikring er for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.