Beboerbladet.dk Brevkasse Tandlægeregning på 185.000
Brevkasse

Tandlægeregning på 185.000

24. aug. 2017


Jeg er en tidligere el-montør på snart 80 år, som igennem de sidste ni år er løbet op i en sum af 185.000 kroner hos min tandlæge. Kan jeg få hjælp til min tandlægeregning? Jeg har søgt kommunen tre gange om hjælp, de første to gange fik jeg bare afslag, fordi jeg får for meget i pension (315.000 kroner om året), men tredje gang sendte kommunen min ansøgning til Ankestyrelsen for at få en principiel afgørelse. Jeg vil få svar til november. Hvad er mine chancer for at få tandlægehjælp denne gang? Jeg har godt nok en stor indtægt, men det er sandelig også store udgifter. Hvorfor er tandlæger ikke gratis for alle, lige som vores øvrige sundhedsvæsen – man kunne jo blandt andet hæve afgifterne på cigaretter og alkohol for at finansiere det?
Hilsen Pensionisten

Kære Pensionisten
Hvis man er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, kan man søge om personligt tillæg, jf. § 14 i lov om social pension, som jeg tænker, er det, du har gjort. Kriterierne er, at du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk, og kommunen vurderer ud fra dine samlede økonomiske forhold. Kommunen vurderer din formue i forhold til den udgift, du ønsker at få dækket. Der er ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg skal gå til, det baserer sig på, hvad kommunen vurderer er rimeligt og nødvendigt. Der er også mulighed for at søge om helbredstillæg på www.borger.dk eller hos din kommunes borgerservice. Man kan få helbredstillæg, hvis den personlige tillægsprocent er over nul, og den likvide formue er under 84.300 kroner. Dette kan blandt andet gives til medicin og tandbehandling. Du skriver, at det drejer sig om en principiel sag for Ankestyrelsen. Det er derfor særligt vanskeligt for mig at spå om, hvad udfaldet kan blive. Det betyder nemlig, at der er særlig tvivl om, hvorvidt en lovregel er brugt rigtigt, eller at Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen kan få betydning for praksis. Du har, som du skriver, fået afslagene, fordi din indkomst var for høj, men da din tandlægeregning også er meget høj, har kommunen haft brug for at få en principiel vurdering af din sag. Du spørger også om, hvorfor tandlæger ikke er gratis for den enkelte, når det øvrige sundhedsvæsen er. Da man lavede de tidlige sociale reformer, blev tandsundhed i en vis udstrækning betragtet som et kosmetisk problem og kom derfor ikke med. Da man begyndte at få en mere kompleks forståelse for tænders indvirkning på den generelle sundhed, var Danmark kommet ind i 70’ernes krisetid, og man vurderede derfor ikke, at det kunne lade sig gøre rent økonomisk. Siden har økonomien også i vid udstrækning været politikernes argument for ikke at gøre det gratis. Men som du også skriver, så ville man kunne prioritere finansieringen, hvis ønsket var højt nok.
De venligste hilsner Ditte

Print Send