Beboerbladet.dk Brevkasse Hvorfor beregnes boligstøtte af indtægten før skat?
Brevkasse

Hvorfor beregnes boligstøtte af indtægten før skat?

24. aug. 2017

Jeg tillader mig at henvende mig til dig i spørgsmålet om beregningsmetoden for boligstøtte. Udbetaling Danmark beregner boligstøtten før skat, men vores reelle rådighedsbeløb er jo langt mindre efter skat. Efter min mening burde det være beløbet efter skat, der skulle ligge til grund for tilskudsberegningen. Vi har skrevet til Udbetaling Danmark, men får bare den samme beregning tilbage.
Med venlig hilsen Knud og Mette

Kære Knud og Mette
Spørgsmålet om, hvorfor boligstøtten beregnes ud fra bruttoindkomst og ikke netto, skal vel ses i lyset af, at boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen. Her har man som lovgiver valgt, at beregning af ydelsen sker ud fra bruttoindkomsten. Det er i øvrigt et princip, som er generelt anvendt, fx også ved udbetaling af børnepenge m.m. Så Udbetaling Danmark kan ikke gøre det anderledes, end de gør, da det beror på en politisk beslutning. De venligste hilsner Ditte

Print Send