Beboerbladet.dk Brevkasse Hvor mange gange man kan blive visiteret til et nyt ressourceforløb?
Brevkasse

Hvor mange gange man kan blive visiteret til et nyt ressourceforløb?

7. mar. 2017

Hej Ditte 

Jeg er på mit andet ressourceforløb, uden at der er sket noget. Mit første spørgsmål er, hvor mange gange må de give et nyt ressourceforløb? Jeg har forkalkede årer i benene, kol og gigt, og lægekonsulenten på Skejby Sygehus og egen læge har sagt, at jeg ikke må arbejdsprøves. Men min socialrådgiver siger, at læger ved noget om sygdom, og at hun ved noget om arbejde. Så mit andet spørgsmål er, om hun må tilsidesætte lægens råd? 

Hilsen Jimmy

 

Hej Jimmy 

Tak for dine spørgsmål.

Ja, der har desværre været meget postyr omkring ressourceforløbene. Der er heldigvis mange, som er blevet fastholdt på arbejdsmarkedet, som ellers ikke ville være blevet det, men der har også været mange triste historier i medierne om folk, som er blevet prøvet for hårdt. Du spørger om, hvor mange gange man kan blive visiteret til et nyt ressourceforløb. Ifølge beskæftigelsesindsatslovens § 68 A er der ikke noget loft, men der står tværtimod, at man godt kan blive visiteret til flere.

Når man bliver visiteret til eller skal afklares efter et ressourceforløb, så bliver ens sag taget op på et rehabiliteringsteam, som har kompetence til at bestemme, hvad der skal ske. Her sidder der, ud over socialrådgiveren og flere andre, også personale fra sundhedsområdet, og man vil inddrage den viden, man har om din arbejdsevne, altså fx de lægeudtalelser, du taler om. Så ja, det er korrekt, når socialrådgiveren siger, at hun gerne må vurdere anderledes end lægen på sygehuset, men til gengæld træffer hun ikke de store beslutninger i din sag alene.

Det fremgår også af lovgivningen, at hvis det er formålsløst på grund af betydelige funktionsnedsættelser, så skal man ikke visiteres til ressourceforløb, men det er fortsat det rehabiliterende team, der træffer afgørelsen.

De venligste hilsner

Ditte

Print Send