Boligstøtte: Lejer du et værelse ud?

29. maj 2019

Boligstøtte: Lejer du et værelse ud?

Foto: Kathrine Nadia Jørgensen

Foto: Kathrine Nadia Jørgensen

Boligstøtte: LEJER DU ET VÆRELSE UD?

Lejer du et værelse ud? Du kan måske stadig få boligstøtte. Se med her, hvor vores sociale vicevært fra AKB København forklarer reglerne 👇

Kontakt Udbetaling Danmark på 70 12 80 63.
Åbningstider: 8-16 mandag til onsdag. 8-18 torsdag. 8-15 fredag.

HVIS ØKONOMIEN ER STRAM, KAN DET VÆRE EN GOD IDÉ AT LEJE ET VÆRELSE UD. MEN DET VIL BETYDE, AT DU FÅR MINDRE I BOLIGSTØTTE.


Har du mere plads, end du selv skal bruge, kan det være en god løsning at leje et værelse ud.

Du skal være opmærksom på, at udlejningen vil påvirke din boligstøtte.

Har du en logerende i din lejlighed, tæller det eller de værelser, du lejer ud ikke med, når der skal beregnes boligstøtte til dig.

Den husleje, du betaler for lejligheden, vil også blive nedsat ved beregning af boligstøtte. Huslejen og boligarealet bliver dermed mindre, og du vil derfor alt andet lige få mindre i boligstøtte.

Det beløb, du modtager i leje fra den logerende, skal du opgive til SKAT. Om du skal beskattes af lejeindtægt afhænger af, hvor meget du selv betaler i leje, og hvor meget du modtager i lejeindtægt. Hvis din lejeindkomst bliver beskattet som en indkomst, vil den også indgå i beregning af din indkomst, når der beregnes boligstøtte til dig.

Den logerende er ikke en del af din husstand, og hans eller hendes indtægt betyder derfor ikke noget, når din boligstøtte skal beregnes. Din ægtefælle og dine børn kan ikke være logerende hos dig.

Reglerne for udlejning og boligstøtte er ikke enkle.

Derfor er det en god ide at kontakte Udbetaling Danmark inden du lejer værelset ud, så de kan vejlede dig om boligstøttereglerne. For at få så hurtig hjælp som muligt skal du have din lejekontrakt og din forventede indtægt ved hånden, når du ringer.

Er du på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du oplyse det, når du ringer til Udbetaling Danmark – reglerne for kontanthjælpsloftet skal nemlig med i beregningen, hvis du er berørt af loftet.