Beboerbladet.dk Spørg løs Skal jeg flytte efter min kones død
Spørg løs

Skal jeg flytte efter min kones død

13. mar. 2018

Når du kun udlejer et enkelt værelse, er det ikke nødvendigt, at du orienterer udlejer om baggrunden for fremlejen, men udlejer har krav på at få kopi af fremlejekontrakten, inden fremlejeforholdet påbegyndes.

Svar:
Det følger af loven, at dør lejeren, så kan ægtefællen fortsætte lejeforholdet. Der gælder ikke en frist for, hvor længe du som ægtefælle skal have beboet boligen.

Print Send