Beboerbladet.dk Spørg løs Pergola uden tilladelse
Spørg løs

Pergola uden tilladelse

24. aug. 2016

Spørgsmål:
Kan boligselskabet forlange, at man skal nedtage en pergola, som er opsat uden tilladelse.

Svar:
Hvis der i din afdeling er vedtaget et råderetskatalog, så skal opsætning af pergola være omfattet af denne, for at du kan opsætte en sådan. Arbejdet skal, selv om det er en del af råderetskataloget, skriftligt anmeldes til boligorganisationen, forinden det igangsættes. Boligorganisationen påser, at lejeren har ret til at udføre arbejdet. Er der ikke af afdelingsmødet vedtaget et råderetskatalog, så skal der ansøges om opsætning, dvs. at der skal indhentes godkendelse – forinden det opsættes. Er der opsat pergola i strid med reglerne, kan det forlanges nedtaget. I første omgang vil du selv blive bedt om det, og ellers vil det blive foranlediget nedtaget.

Print Send