Beboerbladet.dk Spørg løs Overtage almen bolig
Spørg løs

Overtage almen bolig

24. aug. 2015

Spørgsmål:
Jeg har et spørgsmål, der i sin enkelthed går på, om et barn kan arve sine forældres almene bolig?

Svar:
Det kan afdødes barn som udgangspunkt ikke. Der er dog i nogle rigtig gamle lejekontrakter indsat mulighed for, at en bolig kan gå i arv. Der er meget få tilbage af disse kontrakter. Det er dog således, at lejerens barn i visse situationer kan fortsætte lejemålet. Ved lejerens (forælderens) død kan en person, som i 2 år forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med forælderen, fortsætte lejeforholdet, jf. Lov om leje af almene boliger § 71. Dette gælder også, hvis lejeren på grund af sygdom flytter på plejehjem, ældrebolig eller lignende.

Print Send