Beboerbladet.dk Brevkasse Værge for tidligere samlever
Brevkasse

Værge for tidligere samlever

9. maj. 2018

Kære Ditte
Jeg har bedt om at blive værge for min tidligere samlever, som er dement og nu bor på ældrecenter. Jeg har været igennem et udemokratisk, bøvlet og meget langsommeligt forløb med Statsforvaltningen. Jeg har fået afslag efter at være blevet kaldt for forvirret og desorienteret og er blevet bedt om at gå til læge. Samtidig sender Statsforvaltningen post til min tidligere samlever og spørger, om hun vil have en værge. Dette er nærmest komisk, da hun ikke kan svare på brevene. Hvorfor sender de ikke et menneske til hende? Det drejer sig om at forvalte en folkepension. Den evne tiltros jeg ikke, på trods af at jeg primært har ordnet min samlevers regnskaber igennem årene.
Hilsen Ole

Kære Ole
Det lyder ikke som er rart forløb, og ja, desværre skal man fatte sig med tålmod, når man søger i Statsforvaltningen, da de generelt har lange svartider. Når Statsforvaltningen bliver gjort opmærksom på, at en person kan have behov for en værge, så er det rigtigt, som du skriver, deres ansvar at vurdere
sagen. Både om din tidligere samlever har behov for et økonomisk værgemål, og hvem der skal beskikkes som værge. Jeg forstår på dit brev, at det er det sidste spørgsmål, som er oppe til diskussion. Der stilles ikke i værgemåls loven særlige krav til værgens kvalifikationer – ud over at værgen selv skal være myndig. Der findes kun en regel om, at værgemålet skal fratages den pågældende, hvis denne misbruger sin stilling eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den, der er under værgemål. Så jeg synes, det lyder som et besynderligt forløb, og jeg tænker, du skal klage over den behandling. Hvis der bliver ved med at være problemer, er der også den mulighed at beskikke en anden værge end dig. Statsforvaltningen har et antal faste værger til opgaven. Du skriver også, at hun modtager breve, hun ikke kan åbne. Her ville jeg bede personalet på ældrecenteret om hjælp. Kommunen har også muligheden for at bede Statsforvaltningen om at tage stilling til værgemål.
De venligste hilsner
Ditte

Print Send