Beboerbladet.dk Brevkasse Brøkpension og tvungen administration
Brevkasse

Brøkpension og tvungen administration

9. maj. 2018

Kære Ditte
Jeg er født i 1962 og kom til Danmark, fordi jeg blev gift med en dansk mand i 1997. Dengang gik det godt, og jeg var sund og rask og arbejdede på fuld tid og gik på sprogskole. Så ville min mand skilles. Der opstod gnidninger, og en dag slog han mig i hovedet.

Jeg fik en alvorlig hjernerystelse og har siden været uarbejdsdygtig. Efter ni års kamp med kommunen fik jeg endelig tilkendt førtidspension i 2011. Men jeg får mindre end 18.642 kr. pr. mdr., som er en normal førtidspension, og jeg har altså dansk statsborgerskab. Kommunen har overtaget betalingen af varme og husleje, selv om jeg selv kan håndtere det, og det ikke er mit ønske.

1) Har jeg ret til fuld førtidspension?
2) Må kommunen administrere min økonomi uden mit ønske?

Med venlig hilsen F.G

Kære F.G.
Der er nogle særlige regler for førtidspensionister, som afhænger af, hvor længe du har boet i landet og altså ikke statsborgerskabet. Optjeningsprincippet for førtidspension giver ret til fuld pension for personer under 65 år, hvis den faktiske bopælstid ved tilkendelse af pension udgør mindst 4/5 af perioden fra det fyldte 15. år og til det tidspunkt, hvor der ydes pension. Ældre Sagen har en fin beregningsmodel på deres hjemmeside, som jeg har taget udgangspunkt i for at vurdere din sag. Du har boet i Danmark siden 1997 og fik tilkendt førtidspension i 2011, så da du fik tilkendt førtidspension, havde du boet her i 14 år. Du er født i 1962, så de mulige år, du kunne have boet i Danmark (mulig bopælstid), er 34 år. Faktisk bopælstid: 14 år. 168 mdr. Mulig bopælstid: 34 år. 408 mdr. (168 mdr.) / (4/5 af 408 mdr.) = (168 x 5) / (408 x 4) = 840 / 1632 = 1 / 2 Det betyder, at du har optjent ret til halvdelen af fuld førtidspension. Så nej, du er ikke berettiget til fuld pension. Fordi du har fået førtidspension efter 2003, kan der ydes supplerende
hjælp efter aktivloven. Den samlede hjælp, dvs. brøkpension og hjælp efter aktivloven, kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis du havde været berettiget til fuld førtidspension. Det er en individuel behovsbestemt vurdering, om du er berettiget til supplerende hjælp. I forhold til om kommunen må administrere din økonomi uden dit samtykke, skal vi kigge i Lov om social pension, § 36. Her står der, at kommunen må træffe afgørelse om at administrere fx varme og husleje som i dit tilfælde. Dette er, hvis kommunen vurderer, at du som pensionist ikke kan administrere pensionen, og hvis du flere gange ikke har betalt husleje. Du skal have modtaget en afgørelse fra kommunen om dette med en klagevejledning. Jeg gætter på, at du må være et godt stykke ud over klagefristen, når du har været på førtidspension så længe. Der er så den mulighed, at du kan rette henvendelse til kommunen og bede om at få genoptaget sagen. Dette er, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, som blev lagt til grund ved den tidligere afgørelse om administration.
De venligste hilsner
Ditte

Print Send