Beboerbladet.dk Boligstøtte Søg om særlig støtte til høje huslejeudgifter
Boligstøtte

Søg om særlig støtte til høje huslejeudgifter

Mette Lauth 6. mar. 2017
Hvis du pludselig får en lavere indtægt på grund af skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom, kan du søge om ekstra støtte til huslejen.

Hvis du pludselig får en meget lavere indtægt, kan du søge om støtte til høje boligudgifter. 

Det kan for eksempel være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse, som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Støtte til høje boligudgifter efter Aktivlovens §34 er ikke det samme som boligstøtte, som udbetales af Udbetaling Danmark. 

Særlig støtte til høje boligudgifter skal du søge hos kommunen.

Du kan få både boligstøtte og særlig støtte til høje boligudgifter.

Retten til særlig støtte til høje boligudgifter hænger blandt andet sammen med dine formue- og indtægtsforhold. Det betyder også noget, om du er gift, og om din ægtefælle har en indtægt.

Hvis du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp har kontanthjælpsloftet også betydning for, hvad du kan få i særlig støtte. 

Kommunen har pligt til at vejlede dig om muligheden for at søge særlig støtte til høje boligudgifter. 

Hvis ikke, du har fået den vejledning eller får afslag fra kommunen, har du mulighed for at klage til Ankestyrelsen

Print Send

Relateret artikler