Beboerbladet.dk Boligstøtte Lån til indskud
Boligstøtte

Lån til indskud

23. feb. 2017
Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud. Derimod skal du hverken betale depositum eller forudbetalt leje.

Hvis du har svært ved at betale beboerindskuddet i din nye lejlighed, har kommunen i nogle tilfælde pligt til at låne dig pengene.

Kommunen har pligt til at yde dig lån, hvis:

• boligen er taget i brug 1. april 1964 eller senere

og du enten

• flytter i lejlighed, og husstandsindkomsten højst er 236.452 kr. kr. årligt, hvis du ikke har børn

eller

• flytter i enkeltværelse, og husstandsindkomsten højst er 160.159 kr. kr. årligt, hvis du ikke har børn

Beløbet forhøjes med 41.400 kr. for hvert barn til og med 4 børn. Derfor kan du maks. låne 165.600 kr.

Kommunen har ikke pligt til at yde lån, hvis:

• du har en vis formue

• din nuværende bolig efter kommunens mening opfylder familiens behov

• huslejen er mere end halvdelen af husstandsindkomsten (kommunen skal dog foretage en konkret vurdering)

• du ikke har afviklet gæld på et tidligere lån til beboerindskud

Nogle kommuner vil godt give til et nyt indskudslån, selvom det gamle ikke er betalt endnu. For eksempel hvis du er nødt til at flytte på grund af kontanthjælpsloftet. Spørg din kommune om reglerne.

Lånevilkår:

Du skal ikke betale renter og afdrag de første fem år på lånet. Derefter begynder tilbagebetalingen, og der lægges 4,5 % på om året i rente.

Du har 10 år til at betale tilbage for lejligheder og højst 5 år for enkeltværelser.

Hvis husstandsindkomsten eller andre væsentlige forhold bliver ændret undervejs, har kommunen mulighed for at ændre på lånevilkårene.

Andre lånemuligheder:

Kommunen fastsætter selv regler for lån i de tilfælde, hvor den ikke er forpligtet til at yde det. Lån kan ydes som kommunale lån eller som garanti for banklån.

Det er normalt den kommune, hvor din nye bolig ligger, der skal låne dig til beboerindskuddet. Hvis du flytter til en anden kommune, er det i nogle tilfælde din gamle kommune, som skal yde lånet. Spørg i din kommune, hvor du skal søge om lånet.

Du kan kun søge om lån i forbindelse med indflytningen.

Når du flytter:

Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen (minus udgifter til istandsættelse), og du skal tilbagebetale en eventuel restgæld til kommunen. 

Læs mere om lån til beboerindskud på borger.dk

Print Send

Relateret artikler