Beboerbladet.dk Boligstøtte Kontanthjælpsloft og boligstøtte
Boligstøtte

Kontanthjælpsloft og boligstøtte

Mette Lauth 3. mar. 2017
Kontanthjælpsloftet kan betyde, at du får mindre i boligstøtte.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du samlet set kan få i boligstøtte, særlig støtte, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 

Hvis du eller én i din husstand får ydelser, der når over grænsen, vil I få mindre i boligstøtte. 

Hvis du bor sammen med én, der får kontanthjælp, tæller en del af din boligstøtte med i den samlede støtte, han/hun modtager.

Bor to voksne i boligen, og får du 2.000 kr. i boligstøtte, indgår der 1.000 kr. i beregningen af, om og hvor meget den person, du bor sammen med, skal sættes ned i støtte.

Boligstøtten bliver altså delt imellem antallet af voksne, der bor i boligen.

Dit kontanthjælpsloft afhænger blandt andet af din alder, om du har hjemmeboende børn, er gift/samlevende eller enlig. 

Læs mere om boligstøtte og kontanthjælpsloftet på borger.dk her

Læs mere om kontanthjælpsloftet og satserne på borger.dk her

Print Send

Relateret artikler