Beboerbladet.dk Boligstøtte Hvad afgør boligstøttens størrelse?
Boligstøtte

Hvad afgør boligstøttens størrelse?

Mette Lauth 2. mar. 2017
Boligstøttens størrelse afhænger af husstandens størrelse, boligens størrelse, huslejens størrelse og husstandsindkomst.

Boligstøttens størrelse afhænger af: Husstandens størrelse, boligens størrelse, huslejens størrelse og husstandsindkomst.

Husstandens størrelse er dens antal beboere. Det vil sige dig selv og andre, du eventuelt bor sammen med: ægtefælle/samlever/samboende, hjemmeboende børn og andre med fast ophold i boligen.

Logerende medregnes ikke. 


Boligens størrelse


Boligens størrelse er dens bruttoetageareal. Det vil sige lejlighedens indre areal plus ydervægge samt evt. en andel af ejendommens fællesarealer.


Du kan maksimalt få boligstøtte for 65 m2 for den første person og 20 m2 for hver af de øvrige beboere i husstanden.

Hvis der er en stærkt bevægelseshæmmet i husstanden, kan man få boligstøtte for op til 75 m2 for første person.

I nogle situationer har du ret til at få boligstøtte for et andet areal:

Hvis du har mistet en ægtefælle eller samlever
Hvis du bor yderligt  

Huslejens størrelse


Boligstøtten beregnes på grundlag af en beregnet husleje, der ikke nødvendigvis er den samme som den faktiske leje, du betaler. For at nå frem til den beregnede husleje, kan det være nødvendigt at lægge noget til eller trække noget fra den faktiske husleje.

Den beregnede husleje påvirkes af, om du individuelt betaler udgifter til vand, vandafledning og opvarmning, samt om du er forpligtet til at vedligeholde boligen indvendigt. Beløbet korrigeres i forhold til boligens bruttoetageareal, hvis det er større end det maksimum, din boligstøtte beregnes efter. 

Husstandsindkomst

Den består af:

  •          Den personlige indkomst
  •          Positive nettokapitaludgifter
  •          Aktieindkomster 
             (over 5.000 kroner pr. beboer i husstanden)
  •          Andele af formue over et vist niveau
  •          Minus andele af eventuelle børns indkomster
Print Send

Relateret artikler