Beboerbladet.dk Boligstøtte Boligstøtte hvis din ægtefælle/samlever dør
Boligstøtte

Boligstøtte hvis din ægtefælle/samlever dør

Mette Lauth 26. feb. 2017
Hvis din ægtefælle eller samlever dør eller flytter på plejehjem har det betydning for din boligstøtte.

Hvis du er folkepensionist, og din ægtefælle/samlever dør eller flytter på plejehjem eller i plejebolig, kan du få boligstøtte ud fra lige så mange m2, som der hidtil har været regnet med.

Det vil sige, at du er berettiget til boligstøtte for op til 85 m2 og ikke til de 65 m2, som ville være grænsen, hvis du i forvejen boede alene.

Den samme mulighed har du, hvis du:

  • bliver folkepensionist inden for et halvt år efter dødsfaldet eller fraflytningen
  • er tilkendt eller har fået påbegyndt en sag om førtidspension inden 1. januar 2003

For samlevende er det et krav, at man har boet sammen i mindst fem år.

Hvis ikke du opfylder nogle af disse krav, vil du være berettiget til boligydelse efter de almindelige regler, og fra den følgende første efter Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen.

Print Send

Relateret artikler